Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Animus Belli IV

Conference date

25.04.2019

Place

Warszawa, Polska

Conference type

national

URL

https://unikonferencje.pl/miniona/10265-animus-belli-iv

Description

PL Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii oraz Instytut Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej mają zaszczyt zaprosić do udziału w czwartej konferencji naukowej z cyklu Animus Belli, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku. Tym razem myślą przewodnią konferencji będą zmiany w sztuce wojennej i charakterze wojny, które były lub będą wynikiem rewolucji w siłach i środkach walki zbrojnej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu badań nad istotnymi zagadnieniami z punktu widzenia historii sztuki wojennej i polemologii. Niejednokrotnie różne elementy obejmujące wynalazki związane z szeroko rozumianynym uzbrojeniem, wyposażeniem a także myślą wojskową, decydowały o losach wojen, kampanii i bitew, doprowadzały do zwycięstwa lub załamywały wielkie plany podbojów. Mając na uwadze powyższe ogólne założenia chcielibyśmy jednoczesnie znaleźć odpowiedź na poniższe pytania: 1. Jaki wpływ na sztukę wojenną i charakter prowadzenia wojen miały wynalazki militarne? 2. Jaka była rola wybitnych dowódców, którzy wprowadzili na pole walki rewolucyjne rozwiązania strategiczne, operacyjne lub taktyczne? 3. Jak na sztukę wojenną wpłynęły zmiany organizacyjne w wojsku? 4. Jak zmiany w uzbrojeniu wpływają na działania bojowe, organizację wojsk i myśl wojskową? 5. W jaki sposób zmiany w siłach i środkach walki zbrojnej wpływały na prawa wojny, prawa walki zbrojnej, zasady sztuki wojennej oraz międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych? 6. W jaki sposób zmiany w formach i metodach prowadzenia walki zbrojnej wpływały na obraz i postrzeganie wojen i konfliktów zbrojnych przez zwykłych obywateli? 7. Jak nowe technologie wpływają na zmiany w przestrzeni i formach prowadzenia wojen? 8. W jaki sposób zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne wpływały w rewolucyjny sposób na prowadzenie wojen?

Organizer

Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii oraz Instytut Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej

Publications (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS