Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wnioski z realizacji zadań przez II zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission w Afganistanie

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
Pages (from - to)

157 - 173

Book

Obronność Polski w XXI wieku

Presented on

Obronność Polski w XXI wieku, 20.10.2016, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0