Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wykorzystanie doświadczeń z realizacji wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych w logistyce Sił Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The use of experiences from the implementation of the logistics support of polish military contingents in logistics of Polish Armed Forces

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kontyngenty wojskowe
  • Wsparcie logistyczne
  • Polska
Strony (od-do)

221 - 243

Uwagi

Streszczenie polskie i angielskie. Bibliografia, netografia na stronie 243.

Książka

Obronność Polski w XXI wieku

Zaprezentowany na

Obronność Polski w XXI wieku, 20.10.2016, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0