Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie doświadczeń z realizacji wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych w logistyce Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The use of experiences from the implementation of the logistics support of polish military contingents in logistics of Polish Armed Forces

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontyngenty wojskowe
  • Wsparcie logistyczne
  • Polska
Pages (from - to)

221 - 243

Comments

Streszczenie polskie i angielskie. Bibliografia, netografia na stronie 243.

Book

Obronność Polski w XXI wieku

Presented on

Obronność Polski w XXI wieku, 20.10.2016, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0