Processing may take a few seconds...

Article


Title

Geneza bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Origin of safety and security

Year of publication

2021

Published in

Studia Administracji i Bezpieczeństwa

Journal year: 2021 | Journal volume: T. 11 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • International security
  • National security
  • Peace
  • War
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Pokój
  • Wojna
Abstract

PL Celem badań podjętych w tym artykule jest analiza ewolucji teorii bezpieczeństwa od starożytności aż po czasy współczesne, w których rezultatem interdyscyplinarnych badań i dyskusji jest nowo powstała dyscyplina naukowa „nauki o bezpieczeństwie”. Głównymi założeniami, wokół których dokonano analizy pojmowania i definiowania bezpieczeństwa, są: a) przekonanie, że wojna i pokój to podstawowe kategorie, które najbardziej wpływają na odczuwanie poziomu bezpieczeństwa przez człowieka; b) człowiek ma dominującą rolę w kreowaniu środowiska bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach na przestrzeni dziejów i to nie tylko naszej cywilizacji, zaczynając od starożytności, aż po czasy współczesne. Przyjęto duży stopień ogólności w podejściu badawczym oraz zastosowano głównie metodę krytycznej analizy treści literatury, aby podjąć najistotniejsze kwestie w celu zainspirowania czytelnika do holistycznego postrzegania problemów bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym, narodowym i globalnym.

EN The main goal of the research is the analysis of the evolution of safety and security theory from the ancient times till the presence, when the new discipline Security Science has aroused. The analysis of security approaches and how new discipline was born revolves around two main assumptions: a) the conviction that war and peace are the main categories that influence human perception of safety and security; b) man plays a dominant role in shaping the security environment in its different dimensions through the history from the ancient time still the presence. The high degree of generalization of the research and mainly the method of critical analysis of literature have been applied in order to discuss the critical issues and inspire readers to perceive security holistically in its individual, national global dimensions.

Date of online publication

30.12.2021

Pages (from - to)

15 - 26

DOI

10.5604/01.3001.0015.6746

URL

https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=226943

Comments

Bibliografia na stronie 26.

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0