Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Dylematy przygotowania metodycznego nauczycieli akademickich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.9] Pedagogika

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

240

ISBN

978-83-7523-786-3

Słowa kluczowe
PL
  • Kompetencje dydaktyczne
  • Kształcenie nauczycieli
  • Rozwój zawodowy
  • Szkolnictwo wyższe
  • Uczelnie wojskowe
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 229-234.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0