Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Szuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

139

ISBN

978-83-7523-685-9

Słowa kluczowe
PL
  • Dydaktyka wojskowa
  • Kształcenie
  • Konektywizm
  • Konstruktywizm
  • Nauczanie
  • Uczenie się
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Konstruktywizm (s. 11-51)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0