Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Autorzy przedstawili ogólną charakterystykę edukacji proobronnej w Polsce z jej implikacjami dla systemu bezpieczeństwa narodowego. Zaakcentowano duże znaczenie patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowy. Dokonano deskrypcji etapów tworzenia, określania celów oraz wdrażania programu pilotażowego, a także zidentyfikowano zasadnicze problemy, jakie temu towarzyszyły. Podjęto rozważania dotyczące problemów rozwiązywanych przez nauczycieli w szkołach związanych z realizacją edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wojskowej. Podano przykłady społecznych inicjatyw, które ukierunkowane są na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lokalnego. Niniejsza monografia może pomóc zidentyfikować sytuacje problemowe oraz wskazuje ekspertów i praktyków, którzy mierzyli się już w swojej działalności z niektórymi trudnościami opisanymi w poszczególnych rozdziałach.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

07.09.2020

Liczba stron

227

ISBN

978-83-7523-784-9

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438099

Słowa kluczowe
PL
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kształcenie
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Polska
 • Program nauczania
 • Program Pilotażowy Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych
 • Przysposobienie wojskowe
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Uczniowie szkół średnich
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach

Rozdziały
Edukacja proobronna w Polsce (s. 13-29)
Rola patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowych (s. 30-54)
Nadzór merytoryczny Akademii Sztuki Wojennej nad realizacją programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa” (s. 121-143)
Opinie instruktorów wojskowych, nauczycieli i uczniów o programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa” (s. 144-155)
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (s. 168-182)
Kompetencje nauczyciela przedmiotu "edukacja wojskowa" (s. 183-193)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0