Processing may take a few seconds...

Book


Title

Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Autorzy przedstawili ogólną charakterystykę edukacji proobronnej w Polsce z jej implikacjami dla systemu bezpieczeństwa narodowego. Zaakcentowano duże znaczenie patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowy. Dokonano deskrypcji etapów tworzenia, określania celów oraz wdrażania programu pilotażowego, a także zidentyfikowano zasadnicze problemy, jakie temu towarzyszyły. Podjęto rozważania dotyczące problemów rozwiązywanych przez nauczycieli w szkołach związanych z realizacją edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji wojskowej. Podano przykłady społecznych inicjatyw, które ukierunkowane są na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lokalnego. Niniejsza monografia może pomóc zidentyfikować sytuacje problemowe oraz wskazuje ekspertów i praktyków, którzy mierzyli się już w swojej działalności z niektórymi trudnościami opisanymi w poszczególnych rozdziałach.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

07.09.2020

Number of pages

227

ISBN

978-83-7523-784-9

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438099

Keywords
PL
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kształcenie
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Polska
 • Program nauczania
 • Program Pilotażowy Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych
 • Przysposobienie wojskowe
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Uczniowie szkół średnich
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach

Chapters
Edukacja proobronna w Polsce (p. 13-29)
Rola patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowych (p. 30-54)
Nadzór merytoryczny Akademii Sztuki Wojennej nad realizacją programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa” (p. 121-143)
Opinie instruktorów wojskowych, nauczycieli i uczniów o programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa” (p. 144-155)
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (p. 168-182)
Kompetencje nauczyciela przedmiotu "edukacja wojskowa" (p. 183-193)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0