Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kompetencje nauczyciela przedmiotu "edukacja wojskowa"

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.9 Pedagogy

Title variant

EN Comptences of the teacher of "military education"

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Kompetencje dydaktyczne
 • Kompetencje emocjonalne
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Kompetencje społeczne
 • Kompetencje zawodowe
 • Kształcenie nauczycieli
 • Nauczanie
 • Nauczyciele
 • Postawy
 • Przysposobienie wojskowe
 • Wiedza
EN
 • Education for safety
 • Military classes
 • Teachers
 • Uniformed classes
Pages (from - to)

183 - 193

Comments

Bibliografia na stronie 192. Streszczenie w języku angielskim

Book

Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20