Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kompetencje nauczyciela przedmiotu "edukacja wojskowa"

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Comptences of the teacher of "military education"

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Kompetencje dydaktyczne
 • Kompetencje emocjonalne
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Kompetencje społeczne
 • Kompetencje zawodowe
 • Kształcenie nauczycieli
 • Nauczanie
 • Nauczyciele
 • Postawy
 • Przysposobienie wojskowe
 • Wiedza
EN
 • Education for safety
 • Military classes
 • Teachers
 • Uniformed classes
Pages (from - to)

183 - 193

Comments

Bibliografia na stronie 192. Streszczenie w języku angielskim

Book

Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0