Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kształtowanie kompetencji przywódczych studentów na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Shaping's student's leadership competencies in the field of management and command

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Kompetencje przywódcze
 • Kształcenie
 • Przywództwo
 • Przywództwo edukacyjne
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Szkolnictwo wyższe
 • Uczelnie wojskowe
EN
 • Leadership competencies
 • Military education
 • Pedagogy
 • Teachers
Pages (from - to)

27 - 39

Book

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Presented on

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20