Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kształtowanie kompetencji przywódczych studentów na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Shaping's student's leadership competencies in the field of management and command

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Kompetencje przywódcze
 • Kształcenie
 • Przywództwo
 • Przywództwo edukacyjne
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Szkolnictwo wyższe
 • Uczelnie wojskowe
EN
 • Leadership competencies
 • Military education
 • Pedagogy
 • Teachers
Abstract

PL W rozdziale wyjaśniono istotę przywództwa oraz potrzebę kształtowania kompetencji przywódczych studentów na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Następnie zidentyfikowano treści kształcenia studentów w zakresie przywództwa oraz przedyskutowano rolę nauczyciela w kształtowaniu kompetencji przywódczych, wskazując przy tym, iż nauczyciel, w środowisku szkolnym powinien być wzorcem zachowań przywódczych.

EN The paper explains the essence of leadership and the need to shape student's leadership competencies in the field of management and command. Considering the content of student's education in leadership as well as teacher's role in shaping leadership competencies, the author was trying to explain how important is the role of a teacher, in the school environment, by emphasizing that the teacher should be a leadership role model.

Pages (from - to)

27 - 39

Book

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Presented on

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0