Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kształtowanie kompetencji przywódczych studentów na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Shaping's student's leadership competencies in the field of management and command

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Kompetencje przywódcze
 • Kształcenie
 • Przywództwo
 • Przywództwo edukacyjne
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Szkolnictwo wyższe
 • Uczelnie wojskowe
EN
 • Leadership competencies
 • Military education
 • Pedagogy
 • Teachers
Pages (from - to)

27 - 39

Book

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Presented on

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20