Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Kształtowanie kompetencji przywódczych studentów na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Shaping's student's leadership competencies in the field of management and command

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Kompetencje przywódcze
 • Kształcenie
 • Przywództwo
 • Przywództwo edukacyjne
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Szkolnictwo wyższe
 • Uczelnie wojskowe
EN
 • Leadership competencies
 • Military education
 • Pedagogy
 • Teachers
Streszczenie

PL W rozdziale wyjaśniono istotę przywództwa oraz potrzebę kształtowania kompetencji przywódczych studentów na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Następnie zidentyfikowano treści kształcenia studentów w zakresie przywództwa oraz przedyskutowano rolę nauczyciela w kształtowaniu kompetencji przywódczych, wskazując przy tym, iż nauczyciel, w środowisku szkolnym powinien być wzorcem zachowań przywódczych.

EN The paper explains the essence of leadership and the need to shape student's leadership competencies in the field of management and command. Considering the content of student's education in leadership as well as teacher's role in shaping leadership competencies, the author was trying to explain how important is the role of a teacher, in the school environment, by emphasizing that the teacher should be a leadership role model.

Strony (od-do)

27 - 39

Książka

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Zaprezentowany na

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0