Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie zarządzania karierami oficerów wojsk rakietowych i artylerii : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | [ 2 ] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Language

polish

Keywords
PL
  • Kariera
  • Kompetencje zawodowe
  • Oficerowie
  • Psychologia
  • Rozwój osobisty
  • Rozwój zawodowy
  • Siły zbrojne
  • Wojska rakietowe i artyleria
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Number of pages

228

Signature of printed version

A/3546+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 184-193.

First review

Jan Posobiec

Second review

Zdzisław Polcikiewicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

08.07.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor