Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Kształtowanie satysfakcji oficerów Wojsk Lądowych z wykonywania obowiązków służbowych : praca naukowo-badawcza : II.2.6.4.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

105

Słowa kluczowe
PL
  • Satysfakcja zawodowa
  • Wojska lądowe
  • Wojsko
Rozdziały
Człowiek w środowisku pracy (s. 9-30)
Specyfika środowiska pracy oficerów (s. 27-30)
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu środowiska pracy oficerów (s. 31-50)
Rola przywództwa w kształtowaniu satysfakcji oficerów z pracy (s. 51-69)
Opiniowanie służbowe oficerów (s. 70-82)
Realizacja kariery a kształtowanie satysfakcji oficerów z pracy (s. 83-90)