Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kształtowanie satysfakcji oficerów Wojsk Lądowych z wykonywania obowiązków służbowych : praca naukowo-badawcza : II.2.6.4.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

105

Keywords
PL
  • Satysfakcja zawodowa
  • Wojska lądowe
  • Wojsko
Chapters
Człowiek w środowisku pracy (p. 9-30)
Specyfika środowiska pracy oficerów (p. 27-30)
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu środowiska pracy oficerów (p. 31-50)
Rola przywództwa w kształtowaniu satysfakcji oficerów z pracy (p. 51-69)
Opiniowanie służbowe oficerów (p. 70-82)
Realizacja kariery a kształtowanie satysfakcji oficerów z pracy (p. 83-90)