Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu środowiska pracy oficerów

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kultura organizacyjna
  • Praca
  • Świadomość społeczna
  • Wojsko
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

31 - 50

Book

Kształtowanie satysfakcji oficerów Wojsk Lądowych z wykonywania obowiązków służbowych : praca naukowo-badawcza : II.2.6.4.0