Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Realizacja kariery a kształtowanie satysfakcji oficerów z pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aspiracje zawodowe
  • Kariera
  • Oficerowie
  • Satysfakcja zawodowa
  • Wojsko
Pages (from - to)

83 - 90

Book

Kształtowanie satysfakcji oficerów Wojsk Lądowych z wykonywania obowiązków służbowych : praca naukowo-badawcza : II.2.6.4.0