Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Czynniki motywujące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do wykonywania obowiązków służbowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | [ 2 ] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Language

polish

Keywords
PL
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Motywacja
  • Obowiązek żołnierski
  • Służba wojskowa zawodowa
  • Wojsko
  • Polska
Number of pages

256

Signature of printed version

A/4010 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 224-230.

First review

Andrzej Polak

Second review

Andrzej PIECZYWOK

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

25.11.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor