Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Czynniki determinujące motywację oficerów wojsk lądowych do wykonywania zadań służbowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Oficerowie
  • Wojska lądowe
  • Motywacja
  • Praca
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

208

Signature of printed version

A/747+CD

Comments

Bibliografia na stronach 174-180

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor