Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Czynniki determinujące motywację oficerów wojsk lądowych do wykonywania zadań służbowych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Oficerowie
  • Wojska lądowe
  • Motywacja
  • Praca
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

208

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/747+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 174-180

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor