Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości
[5.9] Pedagogika

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Edukacja
  • Kompetencje
  • Kształcenie
  • Moralność
  • Wychowanie
  • Wychowanie do wartości
  • Zarządzanie wiedzą
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

117 - 127

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20003119

Uwagi

Bibliografia przy rozdziale.

Książka

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0