Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Editors

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Tematyka podjęta w publikacji jest ważna, wciąż aktualna i jednocześnie perspektywiczna. Jest zaproszeniem czytelnika do dialogu i refleksji. Książka dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do podejmowanych zagadnień wnosi wiele nowych ustaleń i stanowi istotne uzupełnienie opisywanych obszarów. Każda z prac zamieszczonych w monografii prezentuje poniekąd subiektywne spojrzenie na problemy dzisiejszej edukacji, które zdaniem autorów należy rozwiązać, chcąc przygotować kolejne pokolenia do odpowiedzialnego i twórczego funkcjonowania w świecie jutra.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

06.08.2020

Number of pages

324

ISBN

978-83-7523-780-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911568603305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Edukacja%20jutra&facet=searchcreationdate,include,2020%7C,%7C2020&offset=0

Keywords
PL
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja kulturalna
 • Edukacja muzyczna
 • Edukacja zdrowotna
 • Kształcenie
 • Kształcenie integracyjne
 • Nauczanie
 • Oświata dorosłych
 • Wychowanie
 • Wychowanie do wartości
 • Wychowanie moralne
 • Wychowanie patriotyczne
Obligatory copy

yes

Comments

Na grzbiecie oznaczono: XXVI. Bibliografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży (p. 117-127)
Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym (p. 143-155)
Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego (p. 156-168)
Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 169-181)
Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych : porównanie (p. 182-197)
Selected problems of defence training in Poland (p. 198-208)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej