Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Tematyka podjęta w publikacji jest ważna, wciąż aktualna i jednocześnie perspektywiczna. Jest zaproszeniem czytelnika do dialogu i refleksji. Książka dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do podejmowanych zagadnień wnosi wiele nowych ustaleń i stanowi istotne uzupełnienie opisywanych obszarów. Każda z prac zamieszczonych w monografii prezentuje poniekąd subiektywne spojrzenie na problemy dzisiejszej edukacji, które zdaniem autorów należy rozwiązać, chcąc przygotować kolejne pokolenia do odpowiedzialnego i twórczego funkcjonowania w świecie jutra.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

06.08.2020

Liczba stron

324

ISBN

978-83-7523-780-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911568603305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Edukacja%20jutra&facet=searchcreationdate,include,2020%7C,%7C2020&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja kulturalna
 • Edukacja muzyczna
 • Edukacja zdrowotna
 • Kształcenie
 • Kształcenie integracyjne
 • Nauczanie
 • Oświata dorosłych
 • Wychowanie
 • Wychowanie do wartości
 • Wychowanie moralne
 • Wychowanie patriotyczne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Na grzbiecie oznaczono: XXVI. Bibliografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży (s. 117-127)
Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym (s. 143-155)
Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego (s. 156-168)
Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 169-181)
Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych : porównanie (s. 182-197)
Selected problems of defence training in Poland (s. 198-208)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej