Processing may take a few seconds...

Book

Title

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Editors

Year of publication

2020

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

21.08.2020

Number of pages

324

ISBN

978-83-7523-780-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911568603305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Edukacja%20jutra&facet=searchcreationdate,include,2020%7C,%7C2020&offset=0

Keywords
PL
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja kulturalna
 • Edukacja muzyczna
 • Edukacja zdrowotna
 • Kształcenie
 • Kształcenie integracyjne
 • Nauczanie
 • Oświata dorosłych
 • Wychowanie
 • Wychowanie moralne
 • Wychowanie patriotyczne
Obligatory copy

yes

Comments

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na grzbiecie oznaczono: XXVI. Bibliografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży (p. 117-127)
Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym (p. 143-155)
Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego (p. 156-168)
Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 169-181)
Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych : porównanie (p. 182-197)
Selected problems of defence training in Poland (p. 198-208)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej