Processing may take a few seconds...

Book


Title

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Editors

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Tematyka podjęta w publikacji jest ważna, wciąż aktualna i jednocześnie perspektywiczna. Jest zaproszeniem czytelnika do dialogu i refleksji. Książka dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do podejmowanych zagadnień wnosi wiele nowych ustaleń i stanowi istotne uzupełnienie opisywanych obszarów. Każda z prac zamieszczonych w monografii prezentuje poniekąd subiektywne spojrzenie na problemy dzisiejszej edukacji, które zdaniem autorów należy rozwiązać, chcąc przygotować kolejne pokolenia do odpowiedzialnego i twórczego funkcjonowania w świecie jutra.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

06.08.2020

Number of pages

324

ISBN

978-83-7523-780-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911568603305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Edukacja%20jutra&facet=searchcreationdate,include,2020%7C,%7C2020&offset=0

Keywords
PL
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja kulturalna
 • Edukacja muzyczna
 • Edukacja zdrowotna
 • Kształcenie
 • Kształcenie integracyjne
 • Nauczanie
 • Oświata dorosłych
 • Wychowanie
 • Wychowanie do wartości
 • Wychowanie moralne
 • Wychowanie patriotyczne
Obligatory copy

yes

Comments

Na grzbiecie oznaczono: XXVI. Bibliografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży (p. 117-127)
Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym (p. 143-155)
Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego (p. 156-168)
Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 169-181)
Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych : porównanie (p. 182-197)
Selected problems of defence training in Poland (p. 198-208)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej