Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN National identity and patriotism of military class students in Poland and military university students as important elements of national security

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Naród
 • Patriotyzm
 • Polska
 • Postawy
 • Studenci
 • Szkolnictwo wojskowe wyższe
 • Szkoły wyższe
 • Tożsamość narodowa
 • Uczniowie szkół średnich
 • Wychowanie patriotyczne
 • Żołnierze
EN
 • Military classes
 • National security
 • Poland
 • Qualitative research
 • Quantitative research
 • Students
 • Uniformed classes
Pages (from - to)

156 - 168

Comments

Niniejszy rozdział prezentuje fragment uzyskanych wyników badań, sfinansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Bibliografia na stronach 166-167. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Book

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0