Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Educator and educational activity in patriotic education

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Badania ilościowe
  • Badania jakościowe
  • Cele wychowania
  • Młodzież
  • Oficerowie
  • Postawy
  • Wychowanie do wartości
  • Wychowanie patriotyczne
  • Żołnierze
Strony (od-do)

143 - 155

Uwagi

Bibliografia na stronie 154. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0