Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych : porównanie

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Military education in opinions of first edition Certified Military Uniform Classes Students : the comparison

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Klasa wojskowa
 • Klasa mundurowa
 • Kształcenie
 • Nauczanie
 • Osiągnięcia szkolne
 • Polska
 • Program Pilotażowy Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych
 • Szkoły średnie
EN
 • Education for safety
 • Military classes
 • Poland
 • Qualitative research
 • Quantitative research
 • Uniformed classes
 • War Studies University
Pages (from - to)

182 - 197

Comments

Bibliografia na stronach: 195-196. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Book

Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0