Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kształtowanie kompetencji zawodowych na podyplomowych studiach wojskowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Kompetencje zawodowe
  • Kształcenie podyplomowe
  • Oficerowie (wojsk.)
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

225

Signature of printed version

A/2151 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 198-206.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor