Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wybrane problemy zarządzania : kontekst bezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2020

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

290

ISBN

9788375237474

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002367&view=2

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Big data
 • Biblioteki akademickie
 • Dorobek (baza danych)
 • Funkcjonariusze publiczni
 • Informacja
 • Planowanie
 • Polityka innowacyjna
 • Polska
 • Siły specjalne
 • Służba więzienna
 • Wojska obrony terytorialnej
 • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 267-277. Streszczenia prac w języku angielskim na końcu książki. Nazwy autorów na stronie 4.

Chapters
Biblioteki akademickie miejscem upowszechniania dorobku naukowego nauk o bezpieczeństwie (p. 140-149)
Teoretyczne aspekty motywowania kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Legii Akademickiej (p. 175-200)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20