Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Wybrane problemy zarządzania : kontekst bezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

290

ISBN

9788375237474

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002367&view=2

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Big data
 • Biblioteki akademickie
 • Dorobek (baza danych)
 • Funkcjonariusze publiczni
 • Informacja
 • Planowanie
 • Polityka innowacyjna
 • Polska
 • Siły specjalne
 • Służba więzienna
 • Wojska obrony terytorialnej
 • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 267-277. Streszczenia prac w języku angielskim na końcu książki. Nazwy autorów na stronie 4.

Chapters
Biblioteki akademickie miejscem upowszechniania dorobku naukowego nauk o bezpieczeństwie (p. 140-149)
Teoretyczne aspekty motywowania kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Legii Akademickiej (p. 175-200)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0