Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Biblioteki akademickie miejscem upowszechniania dorobku naukowego nauk o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Academic libraries as a place to disseminate the scientific achievements of secutity sciences

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania naukowe
 • Bazy danych bibliograficzne
 • Bezpieczeństwo
 • Biblioteki akademickie
 • Dorobek (baza danych)
 • Gromadzenie informacji
 • Informacja naukowa
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki społeczne
 • Otwarte zasoby edukacyjne
 • Polska
 • Popularyzacja wiedzy
 • Repozytoria instytucjonalne
 • Repozytoria otwarte
 • Zbiory biblioteczne
 • Źródła informacji
Abstract

PL Upowszechnienie dorobku naukowego stanowi jeden z najważniejszych elementów działalności naukowej każdego naukowca i ośrodka naukowego. Dzięki rozpowszechnianiu wiedzy o badaniach naukowych możliwym staje się rozpowszechnienie informacji o autorze i jego macierzystej jednostce naukowej. Jednocześnie odpowiednio powszechny i łatwy dostęp do wyników badań naukowych podnosi prestiż reprezentowanej uczelni oraz przekłada się na liczbę cytowań stanowiących jeden z głównych elementów oceny dorobku naukowego. Chcąc zwiększyć możliwość dostępu do wyników badań naukowych, zasadnym wydaje się włączenie w upowszechnianie tychże badań bibliotek akademickich, będących jednostkami organizacyjnymi uczelni wyższych i instytutów naukowych.

EN In this article, the author presents the possibilities of using the potential of academic libraries, with particular emphasis on military libraries in desseminating the scientific achievements of security sciences. Particular emphasis on the promotion of security sciences should be placed in military iniversities that are the main centers of scientific activity in the indicated area.

Pages (from - to)

140 - 149

Book

Wybrane problemy zarządzania : kontekst bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0