Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Biblioteki akademickie miejscem upowszechniania dorobku naukowego nauk o bezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Academic libraries as a place to disseminate the scientific achievements of secutity sciences

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania naukowe
 • Bazy danych bibliograficzne
 • Bezpieczeństwo
 • Biblioteki akademickie
 • Dorobek (baza danych)
 • Gromadzenie informacji
 • Informacja naukowa
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki społeczne
 • Otwarte zasoby edukacyjne
 • Polska
 • Popularyzacja wiedzy
 • Repozytoria instytucjonalne
 • Repozytoria otwarte
 • Zbiory biblioteczne
 • Źródła informacji
Pages (from - to)

140 - 149

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wybrane problemy zarządzania : kontekst bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0