Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Teoretyczne aspekty motywowania kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Legii Akademickiej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Legia Akademicka
  • Motywacja uczenia się
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Polska
  • Rekrutacja do szkół
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

175 - 200

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Wybrane problemy zarządzania : kontekst bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0