Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej : analiza na podstawie studiów przypadków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Wariant tytułu

EN Determinants of clusters functioning in Poland and other countries of the European Union : case study based analysis

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Klastry (ekonomia)
  • Przedsiębiorstwo
  • Case study
  • Polska
  • Unia Europejska (UE)
Strony (od-do)

167 - 168

Książka

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Zaprezentowany na

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska