Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej : analiza na podstawie studiów przypadków

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Determinants of clusters functioning in Poland and other countries of the European Union : case study based analysis

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klastry (ekonomia)
  • Przedsiębiorstwo
  • Case study
  • Polska
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

167 - 168

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska