Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej obrona narodowa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Experience of implementing management control i the national defense administration

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Jakość
  • Kontrola zarządcza
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

147 - 148

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska