Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Etyczne uwarunkowania innowacji w instytucjach wojskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN The ethical conditioning of innovation in military institutions

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał ludzki
  • Organizacja
  • Wojsko
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

52 - 53

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other