Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Etyczne uwarunkowania innowacji w instytucjach wojskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The ethical conditioning of innovation in military institutions

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał ludzki
  • Organizacja
  • Wojsko
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

52 - 53

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other