Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wymiar obecny międzysektorowej współpracy w zarządzaniu kryzysowym w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The current dimension of cross-sectoral cooperation in crisis management in Poland

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Administracja rządowa
  • Wojsko
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

50 - 51

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other