Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Hybrid war as a challenge for the organization

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polityka
  • Polityka międzynarodowa
  • Wojna hybrydowa
  • Ukraina
Pages (from - to)

179 - 180

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska