Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zmiana procesów w organizacji : wybrane kwestie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Selected issues of change in the organizational processes

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Automatyzacja
  • Robotyzacja
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

139 - 140

Comments

Streszczenie angielskie na stronie 140.

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other