Processing may take a few seconds...

Book

Title

Elastyczność struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.10.2.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.6 Learning about management and quality
6.2 IT

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

66

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000953

Keywords
PL
  • Organizacja
  • Polska
  • Sztab Generalny Wojska Polskiego
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronach 61-65.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej