Processing may take a few seconds...

Article

Title

Cyberbezpieczeństwo - podejście systemowe

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

6.2 IT

Year of publication

2016

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2016 | Journal number: nr 2 (18)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pages (from - to)

75 - 89

Points of MNiSW / journal

6

Unified list of scientific journals 2013-2016

6