Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa - wybrane problemy zarządzania

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality
6.2 IT

Year of publication

2017

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Katowice, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe SOPHIA

Date of publication

2017

Number of pages

137

ISBN

978-83-65929-11-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991021902429705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,zagro%C5%BCenia%20dla%20obronno%C5%9Bci%20i%20bezpiecze%C5%84stwa%20pa%C5%84stwa&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
Total point value of MNiSW of monograph

20