Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

p.masloch@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-420

ORCID

0000-0002-5785-1784

ResearcherID

D-9189-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (18)

Książki (7)