Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie zasobami ludzkimi podczas pandemii w wybranych korporacjach branży farmaceutycznej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Politechnika Śląska | [ 2 ] Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • COVID-19
  • Farmacja
  • Organizacja
  • Organizacja pracy
  • Pandemia
  • Przedsiębiorstwo międzynarodowe
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Number of pages

216

Signature of printed version

A/3242 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 192-207.

First review

Radosław Wolniak

Second review

Zbigniew Grzymała

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

16.05.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor