Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

284

ISBN

978-83-7523-650-7

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002116

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia strony 263-274. Streszczenie w języku angielskim. Tekst częściowo w języku angielskim.

Rozdziały
Budowa potencjału przemysłowego Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa : wpływ na bezpieczeństwo i rozwój społeczno-ekonomiczny (s. 12-32)
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu kryzysowym w Polsce (s. 54-66)
Obrona terytorialna w systemie obronnym Polski (s. 67-82)
Rola i zadania sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych (s. 101-110)
Znaczenie systemu dozoru elektronicznego w poprawie bezpieczeństwa społecznego (s. 130-146)
Teoretyczne podstawy kooperencji podmiotów zapewniających bezpieczeństwo międzynarodowe (s. 147-167)
Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji (s. 242-262)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0