Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

284

ISBN

978-83-7523-650-7

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002116

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia strony 263-274. Streszczenie w języku angielskim. Tekst częściowo w języku angielskim.

Chapters
Budowa potencjału przemysłowego Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa : wpływ na bezpieczeństwo i rozwój społeczno-ekonomiczny (p. 12-32)
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu kryzysowym w Polsce (p. 54-66)
Obrona terytorialna w systemie obronnym Polski (p. 67-82)
Rola i zadania sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych (p. 101-110)
Znaczenie systemu dozoru elektronicznego w poprawie bezpieczeństwa społecznego (p. 130-146)
Teoretyczne podstawy kooperencji podmiotów zapewniających bezpieczeństwo międzynarodowe (p. 147-167)
Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji (p. 242-262)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0