Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Teoretyczne podstawy kooperencji podmiotów zapewniających bezpieczeństwo międzynarodowe

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kooperencja
  • NATO
  • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

147 - 167

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0