Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Teoretyczne podstawy kooperencji podmiotów zapewniających bezpieczeństwo międzynarodowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Kooperencja
  • NATO
  • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
  • Unia Europejska (UE)
Strony (od-do)

147 - 167

Książka

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0