Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie systemu dozoru elektronicznego w poprawie bezpieczeństwa społecznego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
  • Prawo penitencjarne
  • Polska
Pages (from - to)

130 - 146

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0