Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Elastyczność struktur organizacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 2006–2016

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sztab Generalny Wojska Polskiego
  • Organizacja
  • Zarządzanie
  • Polska
Pages (from - to)

31 - 49

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom II

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20