Processing may take a few seconds...

Book


Title

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom II

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

176

ISBN

978-83-7523-610-1

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Przemysł zbrojeniowy
  • System obronny państwa
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Zarządzanie
  • Polska
Obligatory copy

yes

Chapters
Potencjał polskich sił zbrojnych a potencjał zagrożeń militarnych w opinii oficerów Sił Zbrojnych RP: wyniki badania pilotażowego (p. 13-30)
Elastyczność struktur organizacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 2006–2016 (p. 31-49)
Potencjał kompetencji indywidualnych w siłach zbrojnych : raport z badań pilotażowych (p. 50-63)
Wojska obrony terytorialnej jako nowy komponent SZ RP kształtujący bezpieczeństwo i obronność państwa (p. 64-71)
Niszczenie energią elektromagnetyczną na współczesnym polu walki (p. 78-96)
Spółki o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – istota, rodzaje i znaczenie dla obronności (p. 99-112)
Przywództwo jako determinanta sprawnego funkcjonowania zespołów w środowisku wojskowym (p. 127-149)
Społeczne uwarunkowania zachowań patologicznych funkcjonariuszy policji : raport z badań (p. 150-160)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0