Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Potencjał kompetencji indywidualnych w siłach zbrojnych : raport z badań pilotażowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Rozwój zawodowy
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Siły zbrojne
  • Polska
Strony (od-do)

50 - 63

Książka

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom II

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0