Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Spółki o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – istota, rodzaje i znaczenie dla obronności

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Przedsiębiorstwo
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

99 - 112

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. Tom II

Ministry points / chapter

20.0