Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Wiesław Krzeszowski

Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

w.krzeszowski@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-291

ORCID

0000-0002-4647-7694

ResearcherID

L-8704-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (5)

Książki (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)