Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce : niedostatki i rekomendacje

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

32 - 47

Book

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1

Presented on

I Konferencja Naukowa "Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego", 27.11.2015, Bydgoszcz, Polska

Ministry points / chapter

20.0