Processing may take a few seconds...

Conference

Name

I Konferencja Naukowa "Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego"

Conference date

27.11.2015

Place

Bydgoszcz, Polska

Conference type

national

URL

https://www.ukw.edu.pl/jednostka/ar_instytut_techniki/aktualnosci/23712/konferencja_problemy_bezpieczenstwa_ukw

Organizer

Instytut Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Publications (3)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS