Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo czy obronność? : współczesne dylematy teoretyczne

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
Pages (from - to)

9 - 21

Comments

Bibliografia na stronie 20. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2

Presented on

I Konferencja Naukowa "Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego", 27.11.2015, Bydgoszcz, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0