Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Data opublikowania

2019

Liczba stron

236

ISBN

978-83-8118-243-1

URL

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/problemy-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego-tom-i/

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Rozdziały
Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce : niedostatki i rekomendacje (s. 32-47)
Konferencja

I Konferencja Naukowa "Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego", 27.11.2015, Bydgoszcz, Polska

Typ licencji

inne