Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja podręcznika akademickiego / skryptu

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wiesław Krzeszowski

Data opublikowania

2017 (Data domniemana)

Liczba stron

208

ISBN

978-83-941227-0-6

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18003855

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia przy pracach.

Rozdziały
Działania w cyberprzestrzeni jako zagrożenia prowadzące do sytuacji kryzysowych
Europejskie rozwiązania z zakresu ochrony ludności na przykładzie systemu bezpieczeństwa cywilnego Republiki Włoskiej
Działania wojskowych jednostek odbudowy
Współdziałanie podmiotów w działaniach ratowniczych na przykładzie katastrofy w ruchu lądowym
Ochrona ludności w obronie cywilnej
Rola i zadania obrony cywilnej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce
Rola weteranów – funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych w działaniach na rzecz ochrony ludności poza granicami kraju
Ochrona ludności podczas działań wojennych i w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych
Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania w systemie reagowania kryzysowego RP
Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego
Wybrane aspekty użycia lotnictwa Sił Zbrojnych RP w operacjach humanitarnych poza granicami państwa
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5,0