Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ochrona ludności w obronie cywilnej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Obrona cywilna
  • Obronność państwa
  • Ochrona ludności
  • System obronny państwa
Książka

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0