Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania w systemie reagowania kryzysowego RP

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Alarm ostrzegawczy
  • Ochrona ludności
  • Ratownictwo
  • Reagowanie kryzysowe
  • Polska
Książka

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0